[2013-07-08] PO IG 6.1 Paszport do Eksportu

Na co: projekty mające na celu wejście na nowe rynki i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, projekty przyczyniające się do zwiększenia udziału sprzedaży na rynki zagraniczne w ogólnej sprzedaży przedsiębiorstwa oraz projekty promujące polską markę na rynkach zagranicznych.

 
Dla kogo: mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

  [2013-06-10] POIG 8.1 E-Biznes

  Polska Agencja Rozwoju przedsiębiorczości ogłosiła konkurs 8.1 POIG E-biznes. W ramach tego konkursu pozyskać będzie można fundusze na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych e-usług. Wielkość wsparcia to 70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (osoby mające nie więcej niż 27 lat będą mogły wnioskować o dotację w wysokości 80% wartości inwestycji).


  [2013-05-05] Konkurs-8.1 e-biznes

 Przypominamy, iż pierwszy nabór w tym roku na konkurs 8.1 POIG trwa od kwietnia do 19 lipca. Kolejne nabory są planowane na:

- maj i lipiec 2013 roku


  [2013-04-04] Dotacje na otwarcie działalności gospodarczej

 MAŁOPOLSKA-DOTACJE NA OTWARCIE WŁASNEJ FIRMY

Już w czerwcu zostaną ogłoszone konkursy na otwarcie działalności gospodarczej. Pozyskać będzie można 40 000 zł. Aby się zakwalifikować będzie trzeba spelniać m.in. poniższe warunki:

-miejsce zameldowania w woj. małopolskim

- potencjalny beneficjent w okresie ostatnich 12 miesięcy nie może prowadzić swojej działalności.

-pomysł na biznes mieści się w Regionalnej Strategii Innowacji woj. małopolskiego.


  [2013-03-20] Akademia PARP- bezpłatne szkolenia e-learningowe

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi Akademię szkoleń e-learningowych o tematyce m.in.:

-finansów

-zarządzania

-marketingu

Aby wziąć udział w takim konkursie wystarczy zalogować się do akademi i wybrać szkolenie, które nas interesuję. Cały proces jest bezpłatny. Ukończenie szkolenia uhonorowane jest wydaniem certyfikatu potwierdzającego opanowanie wiedzy z danej tematyki. 

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia e-learningowe:http://www.akademiaparp.gov.pl/  


  [2012-03-20] 8.2 POIG- II runda

 28 maja 2012 roku zostanie ogłoszona druga runda naborów na konkurs 8.2 POIG B2B. Nabór rozpocznie się 11 czerwca i trwać będzie do 6 lipca. Kolejność składania wniosków nie ma znaczenia. Budżet Działania wynosi 460 817 882,00 EUR.

Podstawowe informację: 

Dotacja na realizację projektów o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej. Wsparcie może być udzielone przedsiębiorcy, który planuje rozpoczęcie lub rozwój współpracy w oparciu o rozwiązanie elektroniczne, w szczególności przez dostosowanie własnych systemów informatycznych do systemów informatycznych przedsiębiorców, z którymi kooperuje, w celu umożliwienia automatyzacji wymiany informacji między systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorców. Typowy projekt obejmuje integrację systemów informatycznych przedsiębiorstw lub wdrażanie nowych systemów mających na celu umożliwienie automatyzacji wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorstw. Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące.


  [2012-03-09] Nabór na konkurs 8.1 e-biznes

 Przypominamy, że w terminie do 20 kwietnia 2012 przyjmowane będą wnioski na działanie 8.1 POIG. W konkursie tym można pozyskać dotację nawet do 80% wartości kosztów kwalifikowanych projektu.

Dofinansowanie pozyskać można na projekty mające na celu świadczenie usług drogą elektroniczną (usług cyfrowych), w tym wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. Wymaganym rezultatem kwalifikowanego do wsparcia projektu jest wytworzenie, świadczenie i aktualizacja usług cyfrowych.


  [2012-03-06] Konkurs e-biznes

Kto może się ubiegać o wsparcie:

Mikro i Małe przedsiębiorstwa  działające nie dłużej niż 12 miesięcy.

Na co można pozyskać dotację:

Stworzenie oraz wdrożenie e-usługi.

Wysokość dotacji:

-70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

-80% wydatków jeśli przedsiębiorca jest osobą fizyczną,która w dniu złożenia wniosku m 27 lat.

 TERMIN: Od 20 marca do 20 kwietnia  2012 roku trwa nabór na działanie 8.1 POIG


  [2012-03-05] Ministerstowo pracy i polityki społecznej ogłasza konkurs 1.5 POKL

 

Konkurs 1.5 POKL: "Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego"
 
Przedmiot konkursu:
Zakres wsparcia przewidziany w ramach powyższego Działania powinien być ukierunkowany przede wszystkim na tworzenie warunków ułatwiających osobom powrót do czynnego życia zawodowego po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, a także upowszechnianie idei równych szans kobiet i mężczyzn w dostępie do zatrudnienia.
 
Przedmiotowy konkurs dotyczy następujących dwóch typów projektów:
 
1) Wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego oraz wspierających powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci poprzez:
a. wsparcie tworzenia i funkcjonowania żłobków oraz klubów dziecięcych,
b. wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna.
 
2) Upowszechnianie idei równych szans, w tym m.in. poprzez organizowanie ogólnopolskich kampanii informacyjno-promocyjnych z wykorzystaniem dostępnych środków masowego przekazu oraz nowo-czesnych metod komunikacji, identyfikację i promocję najlepszych praktyk oraz prowadzenie działal-ności informacyjno-doradczej w obszarze równego dostępu do zatrudnienia.
 
Kryteria strategiczne:
1. Projekty stanowiące wsparcie dla działań realizowanych bądź zakładanych do realizacji w Programie MALUCH (premia punktowa wynosi 20 punktów) - kryterium stosuje się do typu projektu nr 1.
2. Projekty obejmujące wsparciem osoby niepełnosprawne powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dzieci (premia punktowa wynosi 10 punktów) - kryterium stosuje się do typu projektu nr 1.
 
Kto może startować:
Wnioskodawcami mogą być wszystkie podmioty z wyjątkiem osób fizycznych (nie dotyczy osób pro-wadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
 
Minimalna wartość projektu:
  • to 50 tys. zł

Wkład własny do projektu:

  • 15% wartości projektu
Termin naboru:
  • 20.02.2012 do 17.04.2012

 


  [2012-02-24] Konkurs 8.1.1 POKL MAŁOPOLSKA

 W lutym 2012 r. rozpoczął się nabór projektów  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dające możliwość dofinansowania zamkniętych i otwartych projektów szkoleniowych. Nabór trwa do 16 marca 2012 roku. Projekty te mogą uzyskać dofinansowanie nawet do 100% swojej wartości. 

Dotacja otrzymać można na:

Ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw MMŚP) w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i formie odpowiadającej możliwościom organizacyjno – technicznym przedsiębiorstwa.


 
Aktualności
   
     
     
 
     
  WYPEŁNIJ ANKIETĘ >>  
 
     
 
     
 
 
 
     
 
Wtorek, 03 Grudnia 2013
Pn Wt Śr Cz Pt Sb
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 
  B&M CONSULTING - O funduszach unijnych wiemy wszystko!
Ofirmie - Oferta - Przydatne linki - Aktualności - Współpraca - Kontakt

biurko na godziny Kraków tanie pożyczki internetowe gotówka od rękihttps://chwilowkiok.pl/pozyczki-chwilowki/ outlet-wear.com Pożyczka 1000 zł
projektowanie stron www iPolska.com.pl